Reprezentacija

Disciplina: Slalom

Spust / U23
Sprint / U23
Sprint / U23
Sprint / U23
Sprint / U23
Sprint / U23
Sprint / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / U23
Sprint / U23
Slalom / U23
Sprint / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / Seniori
Slalom / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / U23
Sprint / Seniori
Sprint / Istaknuti reprezentativci
Slalom, Spust / Seniori
Sprint / U23
Slalom, Spust / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / U23
Parakajak / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / U23
Sprint / Seniori
Sprint / U23
Sprint / U23