Rezultati na međunarodnim takmičenjima

2020. godina:

 • Medjunarodni rezultati iz 2020. godine – sprint

2019. godina:

 • Medjunarodni rezultati iz 2019. godine – sprint
 • Medjunarodni rezultati iz 2019. godine – slalom, spust

2018. godina:

 • Medjunarodni rezultati iz 2018. godine – sprint
 • Medjunarodni rezultati iz 2018. godine – slalom, spust

2017. godina:

 • Medjunarodni rezultati iz 2017. godine – sprint
 • Medjunarodni rezultati iz 2017. godine – slalom, spust

2016. godina:

 • Medjunarodni rezultati iz 2016. godine – mirne vode
 • Medjunarodni rezultati iz 2016. godine – divlje vode

2015. godina:

 • Medjunarodni rezultati iz 2015. godine – mirne vode
 • Medjunarodni rezultati iz 2015. godine – divlje vode

2014. godina:

 • Medjunarodni rezultati iz 2014. godine – sprint
 • Medjunarodni rezultati iz 2014. godine – divlje vode

2013. godina:

 • Međunarodni rezultati iz 2013.godine-sprint
 • Međunarodni rezultati iz 2013.godine-divlje vode