Upravni odbor

Članovi UO Saveza koji su izabrani na Izbornoj skupštini KSS održanoj u Beogradu, 19.03.2022. godine.

  • Mirko Nišović, predsednik 

  • Cveta Gojićčlan 
  • Lidija Đorđevićčlan 
  • Željko Ilićčlan 
  • Milutin Lukić, član 
  • Ivan Milosavljević, član 
  • Čedo Karanovićčlan 
  • dr Pavle Jovanovčlan 
  • Dragana Bajić, član