Dana 19. januara 1924. godine, u Kopenhagenu u Danskoj, je osnovana Internationale Repräsentantenschaft Kanusport, skraćeno IRK, koja je 1946. godine promenila ime u ICF (Internationale Canoe Federation). Definisani du ciljevi organizacije:

  • Formiranje veza između kajakaških saveza raznih zemalja
  • Organizacija međunarodnih takmičenja u kajaku i kanuu i jedrenju jednom godišnje, naizmenično u različitim zemljama.
  • Promovisanje i podsticanje inostranog turizma kroz kreiranje odgovarajućih rečnih vodiča i pružanje informacija o smeštaju i interesantnim lokacijama.
  • Uvođenje međunarodno priznatih simbola za reke, kako bi se olakšao obilazak.
  • Razmenjivanje informacija kroz izradu raznih nacionalnih publikacija o kajaku, međusobno dostupnih kroz pripremu predavanja i predavača, filmova i fotografija, kao i putem dopisivanja.

Iskonska priroda i imidž kajaka kao jednostavnog plovila služi kao simbol ujedinjenja među kulturama i narodima koji dele zajednička iskustva tokom vremena i prostora. To nam pomaže da objasnimo impresivnu ekspanziju Međunarodne kajakaške federacije u više od 150 zemalja širom sveta u proteklom periodu od 85 godina.

(Preuzeto sa sajta ICF)