Kajakaštvo je sportsko rekreativna grana u kojoj sportisti sede (u kajaku) ili kleče (u kanuu), okrenuti licem u smeru vožnje, a pokreću se veslom koje nije oslonjeno na čamac, već se drži slobodno u rukama.

Kajakaštvo se deli na:

  • Kajak na mirnim vodama (sprinterske trke na 200, 500, 1000 i 5000 metara)
  • Maraton (od 10 do 42 km, sa trčanjem, savladavanjem kopnenih prepreka ili bez trčanja)
  • Slalom (trke na 300 do 600 m uz savladavanje vodenih prepreka, kapija)
  • Kajak na divljim vodama (spust ili maraton na stazama od 5 do 10 km na brzim, divljim vodama)
  • Polo (igra s loptom)
  • Dragon boat (dugi domorodački čamci sa po 20 veslača)
  • Jedrenje

Mala istorija kajaka:

John MacGregor se smatra ocem današnjeg kajakaštva. Taj škotski advokat je 1865. godine konstruisao prvi turistički kajak na osnovu opisa eskimskih kajaka i bio prvi promoter kajakaštva u svetu. Prvosagrađeni kajak bio je dug 457 cm i širok 76 cm, po dimenzijama veoma sličan današnjim divljovodaškim kajacima. Takav jedan kajak, konzerviran, čuva Royal Canoe Club u Engleskoj, koji je osnovan davne 1866. god. i smatra se najstarijim kajakaškim klubom na svetu. MacGregor je svoj prvi kajak nazvao Rob Roy, po junaku istoimenog romana Waltera Sccota (1771-1832.). To ime se koristi godinama kasnije za sve čamce tog oblika i svrhe, kako u Evropi, tako i u Americi.

Prva kajakaška regata održana je 1867. godine na Temzi i organizovao ju je Canoe Club iz Londona (1875. god. kraljica Viktorija je izdala odobrenje da se pomenuti klub može nazvati Royal Canoe Club). 1871. god. osnovan je New York Canoe Club u Americi, gde po uzoru na indijanske čamce prave kajake koji se pokreću veslom sa jednom lopaticom. Čamci su nazvani Canadian i već od 1879. god. se javljaju i u Evropi. 1880. god. osnovan je i prvi kajakaški savez, American Canoe Assotiation (ACA). 1924. god. osnovan je međunarodni kajakaški savez u Kopenhagenu, Internationale Representantschafr fur Kanusport, skraćeno IRK, pod čijim pokroviteljstvom kajak postaje olimpijska disciplina (od 1936. god. i OI u Berlinu). Na prvom posleratnom kongresu, održanom 1946. god. u Štokholmu, IRK menja naziv u International Canoe Federation (ICF) ili La Federation internationale de Canoe (FIC), a zvanični jezici umesto nemačkog postaju engleski i francuski.

Kajak u Srbiji i Jugoslaviji:

Kao sportska grana kajak se u Jugoslaviji pojavio 1919.godine.Prvi jugoslovenski kajak klub osnovan je osnovan je 20 januara 1930.g u Zagrebu, dok je prva zvanična regata odražana 10.septembra 1931.godine na Savi od Brežica do Zagreba. Iste godine osnovan je klub u Ljubljani.

Kajak i kanu je jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji.
Kajakaški savez Jugoslavije osnovan je 1936. godine, Od te godine kajakaški učestvuju na svetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama (Berlin). Zanimljivo je da je Savez primljen u sadašnji ICF (Svetsku kajakašku federaciju) a tada Međunarodno predstavništvo za kajak (IRK) pre nego što je osnovan Savez, 12. oktobra 1932.godine na kongresu u Beču. Naime, prema tadašnjim pravilima, za osnivanje nacionalnog Saveza bilo je potrebno postojanje najmanje tri kluba. Jugoslavija je tada imala samo dva kluba- u Zagrebu i Ljubljani.

Kajakaški savez Srbije koji je pravni naslednik KSJ, osnovan je 1953. godine. U proteklih 65 godina izrastao je u modernu organizaciju koja broji preko četdeset klubova članica i preko 2000 registrovanih takmičara.

Kajakaši iz Srbije do sada su osvojili preko 150 medalja na najvećim svetskim i evropskim takmičenjima. Samo na olimpijadama, tri zlatne i tri srebrne medalje.

Zapažene rezultate naših sportista prati i poverenje međunarodnih kajakaških institucija koje Kajakaškom savezu Srbije dodelјuju organizaciju najvećih takmičenja – pet Svetskih prvenstava 1971., 1973., 1975., 1978. i 1987. godine; četiri Evropska prvenstva – 2007. i 2017. za juniore i mlađe seniore, 2011. i 2018. za seniore; Svetsko univerzitetsko prvenstvo 2008. i Svetski kup 2017. godine. I to sve samo u jednoj disciplini – kajak i kanu sprint. U kajaku i kanuu spust  (divlje vode) takođe dva Evropska prvenstva 2010. i 2011. godine, i Svetski kup 2012. godine.