Obzirom na hidrološku situaciju, visok vodostaj i izlivanje reke Save ispred i oko prostorija kluba, odlaže se  regata na par nedelja. Novi termin će biti naknadno odredjen.