Mirko Nišović će i u naredne četiri godine obavljati funkciju člana Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije pošto je na današnjoj Izbornoj skupštini dobio poverenje većine delegata. Predsedniku Kajkaškog saveza Srbije ovo je čevrti mandat u najvišem ogranu OKS-a.

-Mislim da sam po stažu u izvršnom odboru Olimpijskog komiteta Srbije najstariji i svojevrsni rekorderkaže kroz osmeh prvi čovek srpkog kajaka i dodajeKao I do sada, daću sve od sebe, da doprinsem sa ove pozicije razvoju sporta i naravno kajaka u Srbiji.

Na današnoj izbornoj Skupštini OKS-a Božidar Maljković je reizabran na funkciju predsendika. Maljkovićeva kandidatura dobila je podršku čak 34 nacionalnih granskih saveza olimpijskih sportova, a izabran je na naredni četvorogodišnji mandat kao jedini kandidat, aklamacijom.

Na predlog predsednika OKS, delegati Skupštine OKS su jednoglasno izabrali Đorđa Višackog na mestu generalnog sekretara i za naredni olimpijski ciklus.

Na skupštini pored Mirka Nišovića, u sastav novog Izvršnog odbora koji je biran tajnim glasanjem delegata, ušli su  Veselin Jevrosimović, predsednik Srpskog atletskog saveza, Zoran Gajić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije,  Viktor Jelenić, predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Predrag Danilović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Marija Desivojević Cvetković, predsednik Srpske triatlon unije, prof. dr Milovan Bratić, predsednik UO Džudo saveza Srbije, Nenad Petković, generalni sekretar Streljačkog saveza Srbije, Iva Popović, predsednik Saveza za sinhrono plivanje Srbije i Željko Trajković, predsednik Rvačkog saveza Srbije.

U skladu sa ovlašćenjima datim statutom Olimpijskog komiteta Srbije, predsednik OKS je predložio tri kandidata za članove Izvršnog odbora koje su delegati izglasali jednoglasno, a to su Žarko Zečević, Ivana Mastilović Jasnić I Danilo Cicmil.

Tajnim glasanjem delegata skupštine izabrani su i članovi Nadzornog odbora, a to telo u narednom mandatu činiće prof. dr Veroljub Dugalić na predlog Kajakaškog saveza Srbije, Aleksandar Matković iz Stonoteniskog saveza Srbije i Dušan Vulević iz Srpskog atletskog saveza.

Na ovoj sednici, Skupština OKS je usvojila promene u statutu Olimpijskog komiteta Srbije koje se pre svega odnose na usaglašavanje sa Poveljom i drugim aktima Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Delegati su jednoglasno usvojili četvorogodišnji izveštaj o radu Olimpijskog komiteta Srbije, kao i plan rada za naredne četiri godine.