Reprezentacija

Kategorija: Sportski direktor

Sprint / Juniori
Spust / Juniori
Spust / U23
Sprint / U23
Sprint / Seniori
Sprint / Kadeti
Sprint / Kadeti
Sprint / Kadeti
Sprint / Stručni štab
Sprint / Kadeti
Spust / Juniori
Sprint / Seniori
Sprint / U23
Sprint / Stručni štab
Sprint / Stručni štab
Sprint / U23
Sprint / Juniori
Sprint / U23
Sprint / Stručni štab
Sprint / Juniori
Sprint / Seniori
Slalom / Selektor
Spust / Juniori
Sprint / Stručni štab
Sprint / Juniori
Sprint / Kadeti
Sprint / Juniori
Sprint / Seniori
Sprint / Juniori
Sprint / Juniori
Sprint / Juniori
Sprint / Seniori
Sprint / Seniori
Sprint / Kadeti
Slalom / U23
Sprint / Seniori
Spust / Seniori
Sprint / Seniori
Spust / Kadeti
Sprint / Kadeti
Sprint / Juniori
Slalom / Stručni štab
Sprint / Stručni štab
Sprint / Seniori
Sprint / Kadeti
Slalom / Seniori
Sprint / U23
Sprint / Selektor
Sprint / Juniori
Sprint / Stručni štab
Spust / Seniori
Sprint / U23
Sprint / Juniori
Sprint / Kadeti
Spust / Seniori
Sprint / Kadeti
Slalom / Juniori
Parakajak / Stručni štab
Sprint / Juniori
Sprint / Stručni štab
Sprint / Kadeti
/ Sportski direktor
Sprint / Kadeti
Spust / Selektor
Sprint / Juniori
Sprint / Juniori
Sprint / U23
Sprint / Juniori
Sprint / Juniori
Parakajak / Seniori
Sprint / Juniori
Spust / Juniori
Sprint / Stručni štab
Sprint / Stručni štab
Sprint / Juniori
Sprint / Seniori
Sprint / U23
Slalom, Spust / Juniori
Sprint / Juniori
Sprint / Kadeti
Sprint / Kadeti